Menu Zamknij

Kariera w PZL Sędziszów

Sukces PZL Sędziszów S.A. jest wynikiem pracy wszystkich zatrudnionych w niej osób. Naszą największą siłą i wartością są pracownicy. Ich potencjał, wiedza oraz doświadczenie są tu niezbędne i przekładają się na rozwój firmy.

Naszym celem jest jak najlepsze wykorzystanie zdolności i umiejętności wszystkich zatrudnionych osób. Stawiamy na ludzi otwartych, przejmujących inicjatywę i dynamicznych. Staramy się stworzyć warunki pracy, które zapewnią doskonalenie umiejętności oraz nabywanie nowych kwalifikacji. Nasi pracownicy mają możliwość rozwoju osobistego, jak również budowania kariery zawodowej.

Proces rekrutacji w naszej firmie przebiega w trzech etapach. W pierwszym etapie analizujemy wszystkie nadesłane zgłoszenia pod kątem wymogów określonego stanowiska pracy. Kolejny etap stanowią spotkania z wybranymi kandydatami. Spotkania odbywają się
w obecności przedstawicieli działów, do których poszukujemy pracownika. Wyłonieni podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostają zaproszeni na rozmowę finalną, w której uczestniczy bezpośredni przełożony. Jest to zwykle ostatni etap rekrutacji.

W tej chwili  poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:

Translate »